Kullanıcı Girişi
Kullanıcı Adı
Şifre
 
 

Arama
Ders Kategorileri

Bilgisayar Öğr. :

Sinan KESKİN

Detaylı Bilgi...

Yazılım...  > C# İLE WİNDOWS PROGRAMLAMA
c# programlama temelleri Dersi sınav soruları test ve klasik tipi sorular
24.05.2011

2010 2011 YILI .................................... TEKNİK VE MESLEK LİSESİ 10 D SINIFI 2. DÖNEM . PT YAZILI soruları

1.Aşağıdakilerden hangisi, 5 elemanlı, elemanlarının tipi string olan a adlı dizinin tanımlanmasıdır?

A) string() a=new string[5]                 B) string a=new string(5)

C) string[]  a=new string[]                  D) string[]  a=new string[5]

2. İşlem önceliği kavramına göre aşağıdaki işlemlerden hangisi doğrudur?

A) 7 + 14 / 7 = 3   B) 2 + 7 * 3 = 27  C) 12 + 3 / 3 = 13 D) 15 – 5 / 1 = 11

3. Aşağıdaki komut satırlarının çalışması sonucunda ekran çıktısı ne olur? (Integer

olarak tanımlanan x değişkeninin değeri 5’dir.)

If (x == 0)

{Console.Write(“x sıfıra eşittir.”);}

Else if (x > 0)

{Console.Write(“x pozitif bir sayıdır. ”);}

Else

Console.Write(“x negatif bir sayıdır.”)

 

A) x sıfıra eşittir.                   B) x pozitif bir sayıdır.

C) x negatif bir sayıdır.        D) Ekranda bir mesaj gözükmez.

4. Bir ASP.NET uygulamada iki (2) sayısını hafızada tutmak için aşağıdaki veri

tiplerinden hangisi kullanılamaz?

A) String                                 B) Char                   C) Integer              D) Bool

5.Eğer string tipindeki “ad” değişkeninin içeriği “Ali” ise “Merhaba” mesajını

görüntüleyen komut satırı aşağıdakilerden hangisidir?

A) If (ad = “Ali”){ Merhaba};

B) If (ad ==”Ali”)  Console.Write(“Merhaba”);

C) If (ad = =“Merhaba” )Write(“Merhaba”);

D) If (ad = “Ali”) Console.Write(“Merhaba”);

6.Aşağıdaki değişken isimlerinden hangisi yanlıştır?

A )String okul;                       b)int Koçhisar;      c) Char cokharf;                    d)string memleket;

7) Visual C# programında kod yazarken satır sonlarına hangi karakter kullanılması zorunludur?

a)  “ (çift tırnak)    b)  ; (noktalı virgül)    c)  : (iki nokta)       d)  , (virgül)

8. aşağıdaki kod satırının işlevi hangi satırda doğru verilmiştir?
String a,b,c;
c=a+b; 
a)   a ve b değişkenlerine ait değerlerin toplam sonucunu c değişkenine aktarır
b)   c değişkeninin değerini a ve b değişkenlerine aktarır
c)   a değişkeninin değerini c değişkenine aktarır ve b değişkeninin değeriyle toplar

d)   a ve b değişkenlerindeki yazıları birleştirip c değişkenine atar.

9 : Aşağıdakilerden hangisi karşılaştırma komutudur?
a) do while            b) if                        c) for          d) convert

10 : Ve (AND) mantık operatörü için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

a)  &                        b) |                        c) !                         d)  #

11 : c = a + b / 2; komut satırının işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
a)
a ve b değişkenlerinin ortalamasını c değişkenine aktarır
b) a ve b değişkeninin değerlerinin toplamını 2’ye böler, sonucu c değişkenine aktarır.
c) a değişkeninin değerini c değişkenine aktarır
d) b değişkeninin değerinin yarısını a değişkeni ile
toplar c ye aktarır.

12: Program içerisinde farklı değerler alabilen ifadelere ne ad verilir?

a) Sabit        b) Değişken   c) Program        d) Hiçbiri

13 : Karşılaştırma işlemlerinde kullanılan “eşittir” operatörü aşağıdakilerden hangisidir?

a) =                         b) <>                     c) = =                     d) !=

14 : C# dili ile ilgi söylenenlerden hangisi yanlıştır?

a)   Kod yazımında büyük ve küçük harf ayrımı yapmaz

b)   Güncel bir programlama dilidir.

c)   Windows programları yazılabilir.

d)   Görsel tasarım yapılabilen bir programlama dilidir.

15 : Visual Studio 2008 ortamında Visual C# programında hazırlanan programı çalıştırmak için klavyeden hangi tuşa basılır?
a) F2        b) F5      c) F7      d) F10

 

16) 1 İLE 50 arasındaki sayıları toplayan ve sonuçları ekrana yazdıran c# programını yazınız.(10p)

 

17)Dinamik dizi tanımlayarak (karşıdaki kişiye dizinin boyutunu sorun ona göre bir dizi tanımlayın) dizi boyutu kadar  “Ad gir ” yazısı ekrana yazdırılıp dizi elemanlarına isimleri kaydeden ve bunları FOR ile ekrana yazdıran c# programını yazınız.(20p)

 

18)10 elemanlı bir sayı dizisi tanımlayıp bu diziye for ile değerler kaydeden ve girilen sayıları küçükten büyüğe sıralattıran c# programını yazınız.(15p)

 

1)Aşağıdaki kodlardan hangisi sonsuz döngü oluşturur?(5p)

a)       While(12<10)

b)       While(12<15)

c)       While(13<10)

d)       While(20<15)

2) Break komutu ne işe yarar? (5p)

a) Döngüden çıkmaya yarar

b) komutları devam ettirir

c) hiç bir şey yapmaz

d) Program hata verdirir

3) Belli aralıktaki sayıları birer birer arttırıp bunları ekranda görüntülemek için aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılır? (5p)

a) int

b)if

c)for

d)switch

4)switch komutu ile aşağıdakilerden hangisi yaptırılır? (5p)

a)eğer kontrolü yaptırılır

b) sayılar saydırılır

c)program iptal edilir

d) seçim işlemi yaptırılır

 

5) Klavyeden girilen kpss puanına göre öğretmen ataması yapılacaktır. Eğer kpss puanı 65’den büyükse ekrana “Tebrikler. Atandınız” değilse “Üzgünüz. Atanamadınız”  yazan  programın kodlarını yazınız.(20p)

 

19) 46 ile 124 arasındaki çift sayıların toplamını bulup sonucu ekranda gösteren programın kodlarını yazalım.(10p)

  

6)Klavyeden girilen İki sayıyı toplayan C# programını yazınız. (Not: Her toplama işlemi yapıldıktan sonra devam etmek istiyor musunuz? diye sordurup E tuşuna basıldıysa devam ettiren aksi takdirde programdan çıkmayı sağlayan while döngüsü kullanın) (20p)

 


 

7) 0 Den başlayıp 100 e kadar ki çift sayıları ekrana yazdıran c# programını yazınız. (20p)

 


 

8) 10 ile 20 arasındaki sayıları toplayıp sonucunu ekrana yazdıran c# programını yazınız. (20p)

 

19) 46 ile 124 arasındaki çift sayıların toplamını bulup sonucu ekranda gösteren programın kodlarını yazalım.(10p)


 Yazar : Sinan KESKİN 20499 Tık Yazılım ve Bilişim Paylaşmak Güzeldir